HET CLUBBLAD VAN TOURCLUB MIERLO-HOUT

Het clubblad van tourclub Mierlo-Hout heet d’n Houtenaar.
Het clubblad verschijnt doorgaans 2 keer per jaar. Kopij voor d’n Houtenaar kan worden ingeleverd bij de redactie die bestaat uit de volgende personen;

De redactie gaat er van uit dat alle leden actief willen zijn in het aanleveren van kopij. Iedereen kan een verslagje aanleveren over de voorbereiding van een tocht, over een feestje, over een fietservaring of over een clubweekend, om maar eens enkele voorbeelden te noemen. Onderwerpen die regelmatig terugkomen in d’n Houtenaar zijn;

  • de fiets van;
  • de vrouw achter de renner;
  • interview met een van de leden.

Ruim vijftig Mierlo-Houtse ondernemers adverteren in ons clubblad d’n Houtenaar! Het kost onze leden Anneke van Doren en Leentje van der Putten elk jaar slechts weinig moeite om de ondernemers te motiveren tot een advertentieplaatsing. Onze vereniging is de adverteerders én Anneke en Leentje zeer erkentelijk hiervoor.

Leentje van der Putten

Leentje van der Putten

REDACTIE

Kastmolen 7
5706 BD Helmond
0492-475651
lucienvanderputten@hetnet.nl
Anneke van Doren

Anneke van Doren

REDACTIE

  • Calsstraat 26
    5707 JM Helmond
    0492-550790
    m.vandoren57@chello.nl