Contributie

DE CONTRIBUTIE VAN TOURCLUB MIERLO-HOUT

De contributie bedraagt €80,00 per jaar (en €40,00 voor rustende leden). De contributie dient uiterlijk vóór aanvang van de jaarvergadering, welke plaatsvindt in het eerste kwartaal van ieder jaar, te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL38RABO0123827728, onder vermelding van Contributie TCMH, het jaartal en je naam.

Mocht men het lidmaatschap op willen zeggen is het van belang dat dit gebeurt voor 20 december van het lopende jaar. In januari worden de afdrachten gedaan aan de NTFU.
Voor opzeggingen na 20 december is de bijdrage aan de NTFU verschuldigd!