LID WORDEN VAN TOURCLUB MIERLO-HOUT

In principe kan iedereen die het fietsen een warm hart toedraagt lid worden van tourclub Mierlo-Hout. Niet alleen heren, maar ook dames zijn natuurlijk van harte welkom. Het fietsen bij onze tourclub staat in het teken van het fietsen van diverse afstanden en hierbij moet je denken aan ongeveer 60 tot 70 km en 90 tot 110 kilometers. Een enkele keer wordt er duidelijk minder of duidelijk meer gefietst.

De gemiddelde snelheid waarmee wordt gefietst bedraagt voor groep A 28/29 km per uur = 30/31 km op de teller voor de groep “gas terug”  24/25 km per uur = 27 op de teller. Van een (nieuw) lid wordt wel enige lichamelijke conditie gevraagd om de tourtochten te kunnen fietsen. Ook het fietsen in een groep vraagt om bepaalde vaardigheden. Wij willen je daar graag bij helpen binnen onze vereniging.

Om kennis te kunnen maken met de tourclub is het mogelijk om een tweetal tochten op de zondagmorgen mee te rijden, om zodoende kennis te maken met het fietsen in de groep en om te ervaren of je de snelheid en de afstand aan kunt. Voor elke tocht wordt aan jou (als gastrijder) een bijdrage gevraagd. Indien een gastrijder twee tochten heeft meegefietst dient hij/zij te beslissen om wel- of niet lid te worden. Je kunt natuurlijk niet ongelimiteerd als gastrijder deelnemen aan onze tourtochten.