LID WORDEN VAN TOURCLUB MIERLO-HOUT

In principe kan iedereen die het fietsen een warm hart toedraagt lid worden van tourclub Mierlo-Hout. Niet alleen heren, maar ook dames zijn natuurlijk van harte welkom. Het fietsen bij onze tourclub staat in het teken van het fietsen van langere afstanden en hierbij moet je denken aan ongeveer 90 tot 110 kilometers. Een enkele keer wordt er duidelijk minder of duidelijk meer gefietst.

De gemiddelde snelheid waarmee wordt gefietst bedraagt 26 km per uur = 28 tot 29 km op de teller voor de B groep en 29 km per uur = 30 tot 31 op de teller voor de A groep. Van een (nieuw) lid wordt wel enige lichamelijke conditie gevraagd om de tourtochten te kunnen fietsen. Ook het fietsen in een groep vraagt om bepaalde vaardigheden. Wij willen je daar graag bij helpen binnen onze vereniging.

Om kennis te kunnen maken met de tourclub is het mogelijk om een tweetal tochten op de zondagmorgen mee te rijden, om zodoende kennis te maken met het fietsen in de groep en om te ervaren of je de snelheid en de afstand aan kunt. Voor elke tocht wordt aan jou (als gastrijder) een bijdrage gevraagd, zodat je gebruik kunt maken van de faciliteit als EHBO-kist, reservewielen of de volgauto. Indien een gastrijder twee tochten heeft meegefietst dient hij/zij te beslissen om wel- of niet lid te worden. Je kunt natuurlijk niet ongelimiteerd als gastrijder deelnemen aan onze tourtochten.